fbpx

Kurumsal Akademi


Kurumsal
Akademi


Sürekli öğrenen organizasyon yapımızda en önemli faaliyetlerden birisi olan eğitim , çalışanların iş performansları ile doğrudan bağlantılıdır. Marfom Sünger'de eğitim ve gelişim sürekli bir işleyiştir. İş başında verdiğimiz teorik ve uygulamalı eğitimlerle üretken , sürekli gelişen ,yetenekli iş gücü yaratmak birinci önceliğimizdir. Firma içi ve firma dışında planlanan eğitim faaliyetlerimizle çalışanların bilgilerinin, yeteneklerinin ve tecrübelerinin güncellenmesi ve arttırılması için çalışıyoruz.


Sahip olduğumuz nitelikli insan kaynağının sürekli gelişimini tüm çalışanlarımıza açık Marfom Kurumsal Akademi eğitim dokümanlarıyla zenginleştiriyoruz .Tüm çalışanlarımız için görev tanımları doğrultusunda yapacakları yüksek lisans ve doktora eğitimi kapsamında kullanılabilecekleri ücretli izin olanakları ile eğitimlerine destek oluyor, çalışanlarımızın gelişimlerine katkıda bulunuyoruz.

E-Katalog